Alternate Text

Master Academy

Master Academy


For at du, som sundhedsprofessionel får det bedste ud af vores hjælpemidler, er det vigtigt, at du får den rigtige forflytnings- og arbejdsteknik helt ind ”under huden”.

Ved at du får forbedret dine forflytningskompetencer, minimerer du din egen risiko for at få en arbejdsskade – hvilket din arbejdsgiver helt sikkert vil se meget positivt på – også ud fra en økonomisk synsvinkel – men du øger samtidig borgerens livskvalitet.

Master Academy tilbyder support i flere niveauer.

Master Care Phone Support

Er du:

– i tvivl om eller har du spørgsmål til hvilke af vores produkter, som opfylder din borgers behov i en given situation eller

– har du spørgsmål til dine muligheder med vores produkter, skal du kontakte os på telefon +45 8693 8585.

Master Care Video Support

Med Video Support kan du få konsulentbistand til en given forflytningsproblematik, som evt. ikke kan løses pr. telefon. Her kan du vise vor forflytningsspecialist hvilken problematik du står overfor og få kyndig vejledning i at løse opgaven.

Det eneste, du har behov for, er en skypeforbindelse via smartphone eller tablet.

Kontakt os på telefon +45 8693 8585 for at aftale tidspunkt og opkobling.

Fordelen ved vor online videorådgivning er, at du begrænser dit tidsforbrug i forhold til opgaven og samtidig gør det nemt at præcisere en løsning.

Online videorådgivning er gratis hos os.

Master Care Mail Support

Har du et konkret spørgsmål, kan du med fordel kontakte os på info@master-care.dk og du vil modtage svar inden for 48 timer.

Master Care Academy

Vores kurser afvikles som udgangspunkt ude hos dig, så teori omsættes til praksis i de fysiske rammer, du arbejder i til dagligt.

Det er muligt for dig at sammensætte kurset efter dine konkrete behov. Der tages udgangspunkt i konkrete borgercases og forflytningsproblematikker.

Har du ønsker om specifik eller kombinationsviden bl.a. om Master Turner, påklædning med glidestof, håndtering af tunge ben, demens eller bariatri, så kan vi også det.

For at du får optimalt udbytte af undervisningen, stiller du senge og loft-/ eller mobillift til rådighed. Vi medbringer alle produkter. Antallet af deltagere skal/bør være 4 kursister pr. seng/-lift.

Varighed fra 2 til 4 timer afhængigt af indhold.

Master Care In House Academy

Har du ikke mulighed for at stille lokaler til rådighed, arrangerer vi undervisningen i vores lokaler i Malling.

Vores kursuslokale inkl. instruktør kan benyttes efter nærmere aftale.

Ring +45 8693 8585 og hør mere om dine muligheder.

Master Academy: Kursusindhold