Master Turner

Har du lyst til at grave dig dybere ned i alle detaljerne om brugen af og variationerne indenfor Master Turnere?! Tør du tage udfordringen op?

Hvad kan du forvente af kurset?

Dybdegående teoretisk og praktisk viden. Løsningsmuligheder til brugen af Master Turnere i en lang række komplicerede forflytninger og forskellige brugergrupper. Få mulighed for reflektion og kreativitet i forhold til egen praksis og ny viden.

Læringsmål:

Kurset har til formål at øge din viden samt at give konkrete redskaber til at løse de mere komplicerede lejrings- og forflytningsproblematikker hos borger/ patient. Vi har fokus på at øge sikkerheden for både dig og borgeren.

Varighed:

6 timer inkl. pauser og frokost.

Programindhold

Kurset henvender sig til dig, som er vant til at arbejde med Master Turner, men stadig oplever udfordringer.
Kurset vil være bygget op over 3 hovedområder.

Produkter
Intro til de forskellige typer af Master Turnere, puder og kiler samt hvordan valget af produkter til forskellige brugergrupper tages, herunder brugere med demens, tonus, angst mfl.

Praksisøvelser som både udøver og borger/ patient:
Brugen af Master Turner under vendinger, lejring, træning, ind- og ud af samt op i seng og til dagligdagsaktiviteter – hvordan gøres dette ergonomisk bedst og sikrest for dig og borgeren?
Teknikker til at mindske angst og tonus samt bedre samarbejdet under forflytninger afprøves og diskuteres.

Teoretisk viden, nyeste forskning samt lovgivning:
Hvordan spiller dette ind i vores hverdag og hvordan kan vi implementere det?

Alle tre emner vil være i spil under hele kurset, hvor vi tager udgangspunkt i de udfordrende problemstillinger, vi kender fra hverdagen.

Kiezen Brochure