• Siddende overflytning
  • Mobilisering i kørestol
  • Assisteret stå og ganghjælpemidler
  • Satin/-silke lagner – til mobilisering i seng af den delvist selvhjulpne.
  • Master Turner i div. størrelser og varianter – til mobilisering i seng af brugere med varierende funktionsniveau.
  • Liggende forflytning mellem lejer
  • Lejring, aflastning samt nedsættelse af smerter
  • Lettere forflytning af personer med nedsat kognitiv funktionsniveau
  • Forbedret respiration

Nyheder


Julekonkurrence
Nyheder

Julekonkurrence


Vinderen af vores konkurrence er fundet og kontaktet.

Vinderen bliver offentliggjort på vores facebook side i løbet af kort tid.

Tak til alle for et godt 2019.

Vi glæder os til det fortsatte samarbejde i 2020.