Hvad er bedst træk eller skub? Hvordan nedsætter du friktionen maksimalt?