Glidefelt
Størrelser
Inkontinens

180 kg

Nylon Ultra

Nylon Ultra er et rørformet glidelagen, som kan benyttes i sengen fx under et stiklagen …